De concessies Zolder en Helchteren die hier werd verleend op 25 oktober 1906 waren de grootste van dit steenkoolbekken met 70,06 km².

Dat de voorbereidende werken 23 jaar duurden vooraleer de exploitatie kon beginnen had te maken met veel tegenslagen. In juni 1925 vernielde een brand de houten afdiepingstorens en de in aanbouw zijnde stalen schachtbokken. Men geraakte er niet uit welke bevriezingsmethode men zou kiezen. Om het nog erger te maken zag men de Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog verdwijnen met 1600 ton gietijzeren bekuipingselementen en stortte een deel van schacht I in in 1921. In 1922 brak de vrieswand in schacht II. Daarna volgde nog een overstroming van schacht I in 1925 en stond schacht II voor de tweede keer onder water in 1927 door een breuk in de wand.

De eerste Limburgse mijn die sloot was de steenkoolmijn van Zwartberg in 1966Zolder ging als laatste dicht op 30 september 1992

mijn 0 mijn 13 mijn 16 v.v 1 v.v 3 v.v 4 v.v 6