prefab netten gemaakt op de werkplaats en naar luxemburg gebracht

(5000 mrt verdeeld over 37 groepen)

foto 9